Trojica prípadne traja mímovia hrajú popravu., akryl,108x60cm

Trojica prípadne traja mímovia hrajú popravu.,akryl,108x60cm,06