V lete pri fontáne

Kombinovaná technika na plátne

80x60cm

380€