Venus de Milo

 

 

Technika: Kombinovaná technika na platne, Mix media on canvas

Rozmer: 46x131cm

IMG_3603 IMG_3605 IMG_3606 IMG_3607 IMG_3608 IMG_3609